lunduniversity.lu.se

LU OPEN

Lund University

Internal

På denna sida hittar du interna blanketter, mallar och lathundar för LU open
Övriga LU-gemensamma blanketter (t ex flextid, VAB, sjukvård m.m.) och information hittar du på LUs sidor för anställda.

IT-support

Start at LU official support page

Lathundar

Lathund för nyanställda

Installation av skrivaren (Windows)

Installation av skrivare (Mac)

E-kontrakt

Lägga upp nyanställd på hemsidan

Lägga upp nyhet på hemsidan

Lägga upp projekt på hemsidan

Lägga upp event på hemsidan

 

Blanketter och mallar

Tidsredovisningsverktyg inklusive utskrift av time sheets (för de som arbetar i mer än ett projekt)

Närmast anhörig

Redovisning av köp på ICA-kort

Redovisning av Jojo-kort

 

Presentations- och infomaterial

LU Open power point

Folder LU Open (SE)

Folder LU Open (EN)

Logo LU Open

 

Diverse

Lista över kostnadsställen

Portkod till soprum: 4816