lunduniversity.lu.se

LU OPEN

Lund University

Välkommen på mobility management konferens!

MMÖresund 2012 blev en succékonferens! Den 26-27 mars 2014 samlas vi återigen i Malmö för att inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra inom området mobility management.

Konferensen har tre parallella teman:
– Mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster
– Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen
– Effektivare mobilitet i företag och verksamheter

På konferensens hemsida hittar du program och anmälningsformulär.
Hemsida: www.mmoresund.nu

Anmäl dig här: http://mmoresund.nu/anmalan/ Sista dag för anmälan är 12 mars.

MM-utan-text-1024x539

About the event

Date and time:
2014-03-26 00:00 - 2014-03-27 00:00

Location:

Sankt Gertrudsgatan, Malmö, Sverige