lunduniversity.lu.se

LU OPEN

Lund University

Information kopplat till avvecklingen av LU Open

LU Open

Artikel från LU Opens personal till Sydsvenskan:
http://www.sydsvenskan.se/asikter/hela-regionen-riskerar-att-hamna-i-bakvattnet-nar-lu-open-laggs-ner-1/

Ledningens svar på LU Opens artikel:
http://www.sydsvenskan.se/asikter/for-fa-pa-universitetet-har-kant-till-vilka-projekt-som-lu-open-har-drivit/

Utredningen av sektionen Forskning, samverkan och innovation:
http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/utredning_final_15_oktober_2015.pdf

Svar på LU Opens enkätundersökning till forskare:
SurveySummary 160315 samarbetsenkät.xls (Ctrl + klicka för att ladda ner)
SurveySummary 160315 samarbetsenkät Questions.pdf (Ctrl + klicka för att ladda ner)